Om TIBU

Vi er en ideell organisasjon som arbeider for økt trafikksikkerhet for barn og unge.

Vi har tro på å sette inn tiltak som foredrag og kurs, analysere risiko på skolevegen og effektivt sette inn lokale tiltak.

Vi satser på å bygge gode og varige holdninger hos ungdom før de rekker å utvikle dårlige holdninger.

Mange snakker om å endre holdninger, men TIBU arbeider for at det ikke skal bli nødvendig.

En stor del av en trafikklærers hverdag består i å påvirke unges holdninger.

Vi ønsker at holdningene kan bygges i tidlig alder, i stedet for at de senere må endres.

Vi ønsker oss enda flere foreldre som er bevisst på trafikksikkerhet, da barn og unge i stor grad blir påvirket av sine foreldre og foresatte.

Vi har tro på opplysning og forebygging.

Statistikk fra 2001-2009 viser at det årlig er omtrent 35 barn i aldersgruppen 6 til 15 som blir drept, meget alvorlig skadd eller alvorlig skadd. Dette er hovedsakelig ulykker der barn har gått langs vegen eller skal krysse veg.

TIBU ønsker å bidra til et tryggere miljø for skolebarn, og har tro på at synliggjøring av skoleveg og informasjon kan redde liv. Visjonen om null drepte og skadde langs norske veier er et godt tiltak. Hvis barn i tidlig alder blir oppmerksom på risiko og faremomenter langs vegen er det sannsynlig at de som ungdommer har holdninger som danner grunnlag for sikker adferd i trafikken.

Når det gjelder foreldre og foresatte har vi et program som spesielt retter oppmerksomheten mot risiko i forhold til bilkjøring og barn.

  • Sikring av barn i bil
  • Blindsoner rundt bilen
  • Presis og oversiktlig rygging
  • Risiko

Statistikk fra 2005-2010 viser at risikoen for ulykker med små barn øker utover våren og er størst i fellesferien. Dette er nok en konsekvens av at været blir bedre og barn tilbringer mer av tiden utendørs, men det er ingen unnskyldning. Bilførere må uansett være oppmerksom på risikoen. Den som er ansvarlig for å skade noen, eller i verste fall tap av menneskeliv, vil for alltid vite at det kunne vært unngått.

Risiko for påkjørsel av barn etter måned.

Risiko for påkjørsel av barn

Diagrammet viser at ulykkesrisikoen er størst om sommeren, men også månedene mars, april og september-november er små barn utsatt for stor risiko i trafikken. Vi ønsker å synliggjøre risikoen ved å sette opp skilt eller annen markering. Dette er det bare du som kan hjelpe oss med, det er du som kjenner nærområdet ditt best!

Alle kan bli medlemmer i TIBU, det er ingen kostnad forbundet med å være medlem. Ved å være medlem vil du motta informasjon om tiltakene som vi er involvert i, og selv kunne søke om tiltak fra TIBU.

Registrer deg som medlem her.