Velkommen til Trafikk Intro for Barn og Unge

Vi ønsker at barn og ungdom så tidlig som mulig blir bevisste trafikanter.

Vi ønsker at skoleveien og nærmiljøet blir tryggest mulig for alle som ferdes der.

Våre virkemidler er ikke å vente på at noen blir skadd, men å foreta nødvendige tiltak før det skjer en ulykke.

Vi henter inn kunnskap og erfaring fra motiverte trafikklærere som vil bidra til økt sikkerhet gjennom å yte litt ekstra.

Vår motivasjon  for å arbeide med trafikksikkerhet er at enhver ulykke er en ulykke for mye.

Foreningen kan bidra med kompetanse på opplæring og holdningsskapende arbeid, vi skaffer effekter som reflekser, refleksvester eller skilt som varsler kjørende om risiko for barn langs vegen.

Hvis du vet om steder der risikoen for barn eller unge er spesielt høy, meld deg inn eller ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne.